تجهیزات جانبی گیت

تگ عدسی RFID

تگ عدسی RFID

فرکانس: ۸٫۲Mhz
رنگ : مشکی
قطر:۴۰mm

تگ گریف RFID

تگ گریف RFID

فرکانس:۸٫۲Mhz , 4.7mhz
رنگ : سیاه و سفید
قطر: ۶۵mm

تگ گلفی RFID

تگ گلفی RFID

فرکانس:۸٫۲Mhz , 4.7mhz
رنگ : سیاه و سفید
قطر: ۶۵mm

تگ صدفی RFID

تگ صدفی RFID

فرکانس: ۸٫۲Mhz , 4.7 Mhz , 58khz
رنگ: سیاه و سفید
قطر :۵۴mm

غیر فعال کننده لیبل RFID

وسیله ای جهت غیر فعال کردن تگ های برچسبی RFID
( لیبل) می باشد.

فهرست