الین طرح فناوران هوشمند

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم

نحوه عملکرد سیستم اطفاء حریق فوم بدین صورت است که برای مهار آتش، آب و فوم به نسبت مشخص با هم ترکیب شده و از طریق لوله کشی به نازل هایی که در محیط نصب شده اند منتقل میشوند. فومی که از نازل خارج میشود حاصل ترکیب محلول آب محتوی فوم با هوا است. این فوم بعد از خروج بر روی سطح مایع مشتعل قرار میگیرد و مانع ورود هوا به مایع میشود. روکشی که توسط فوم بر روی سطح مایع قرار میگیرد از رسیدن بخارات قابل اشتعال به هوا ممانعت میکند و به دلیل رطوبت بالا، مایع در حال اشتعال را خنک میکند. در این سیستم ها ترکیب آب و فوم با یکدیگر به سه روش صورت میگیرد. این روش ها عبارتند از: سیستم پمپاژ فوم، استفاده از آب و سیستم مخزن. از این سامانه مهار حریق در تاسیسات نفتی، انبار مواد شیمیایی، مخازن نفتی و آشیانه هواپیماها استفاده میشود.

اجزاء سیستم اطفاء حریق فوم

مخزن مخصوص فوم
دستگاه ترکیب کننده آب و فوم
شیرهای اتوماتیک
نازل های فوم

فهرست
کارشناسان شرکت الین آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شمار 2
در دسترس