سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ورتکس (vortex)

این سیستم اطفاء حریق اتوماتیک، سیستمی ترکیبی از گاز نیتروژن و مه آب است. عملکرد این سیستم بدین صورت است که آب تحت فشار نیتروژن به ذرات ۱۰ میکرونی تبدیل میشود و بعد از ترکیب با این گاز، از نازل خارج میگردد. این سیستم هیبریدی آب و گاز به طور همزمان آتش را مهار و خنک مینماید زیرا ذرات آب منجر به خنک شدن آتش و نیتروژن منجر به کاهش میزان اکسیژن و در نتیجه مهار حریق میشود.

مزایا سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ورتکس (vortex)

  • این سیستم سازگار با محیط زیست است و برای انسان خطری ایجاد نمیکند. علاوه بر آن اتمسفر دارای ۷۹ درصد نیتروژن است، بنابراین سیستم ورتکس برای لایه ازن خطری ایجاد نمیکند.
  • سیستم اطفاء حریق ورتکس آتش را به طور کامل و با ایجاد کمترین رطوبت در محیط سرکوب میکند.
  • راه اندازی و شارژ این سیستم به سرعت انجام میشود.
  • تجهیزات سیستم ورتکس به ندرت دچار خرابی میشوند.
  • این سامانه بدون استفاده نامتعارف از منابع آبی و مواد شیمیایی میتواند آتش را مهار نماید.
  • بعد از استفاده از سیستم ورتکس نیازی به تمیز نمودن آن نیست.
  • این سیستم را میتوان در فضای باز استفاده نمود.
سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ورتکس (vortex)
فهرست