سیستم کنترل تردد – Access Control

سیستم کنترل تردد به شما کمک میکند تا ترددهای ورودی و در صورت نیاز خروج پرسنل را در محل کار و یا هر جای با اهمیت دیگر را چک کنید و این سیستم وظیفه اعلام خطر را نیز برعهده دارد. اعطا یا سلب مجوز دسترسی به منبع سرویس، شامل قفل و یا باز کردن درب ها و دنبال کردن مسیر ورود و خروج اشخاص می باشد که می تواند داخل یک ساختمان، یک محدوده یا طبقه خاصی از آن یا حتی تعدادی از ساختمان های وابسته به یک منطقه باشد.

موارد استفاده سیستم کنترل تردد

می توان از همین سیستم کنترل تردد جهت مدیریت دسترسی به سایر سرویس های عمومی نظیر خدمات عمومی، کاربردهای مالی و اعتباری، سیستم های حضور و غیاب و یا رستوران استفاده نمود. اعلام خطر نیز در این مورد به معنای فرستادن اخطار از جانب مکان های حساسی است که قبلاً تعریف شده اند. به عنوان مثال طولانی شدن زمان باز ماندن درب می تواند یکی از مواردی باشد که باعث اعلام خطر و فرستادن پیغام به اتاق کنترل شود.

سیستم کنترل تردد – Access Control

ابزار های سیستم کنترل تردد

محل نصب دستگاه کنترل تردد

دستگاه های سیستم کنترل تردد یک دستگاه خاص و ویژه است و در تمامی محل هایی که شما احساس میکنید نیاز به کنترل و مراقبت در ورود و خروج دارد نصب میشود. اغلب مشتریان جهت نصب دستگاه کنترل تردد عبارتند از : نصب کنترل تردد بر روی درب های آزمایشگاه دانشگاه ها، نصب کنترل تردد بر روی اتاق های سرور، نصب کنترل تردد بر روی درب های اتاق های خاص بیمارستان، نصب کنترل تردد بر روی اتاق های سازمانها و ارگانهای نظامی، نصب کنترل تردد بر روی اتاق مدیران و مدیر عاملان، نصب کنترل تردد بر روی درب سالنهای همایش و ….

کاتالوگ

سیستم کنترل تردد و سیستم جمع آوری خودکار کرایه (AFC)

فهرست