الین طرح فناوران هوشمند

About Company

الین طرح فناوران هوشمند

About Company

Elin Tarh Fanavaran Hooshmand Company (Elin) , along with its technical and commercial partners, consisting of engineers and experts in the field of AFC system and industrial ventilation and air conditioning systems, aiming to improve the quality and materiality of the equipment. Introduced into the country of information technology, specialized in the field of intelligent public transport systems (ITS) and industrial ventilation and air conditioning systems, as well as in the private sector, with a focus on technology and innovation. Worldwide Day By Using The Ideas And Experiences Of Your Experts And Managers And With The Help Of Employers And Utilities System Update, perfect and flexible management to launch electronic ticket.

توانایی ها و تخصص ها

 • ارائه راهکارهای جامع در زمینه سیستم های بلیت الکترونیک (AFC)
 • ارائه راهکارهای جامع در زمینه سیستم های کنترل تردد (Access Control)
 • تامین گیت و کارتخوان با نیازمندی های تعریف شده و خاص
 • طراحی صنعتی یونیت های مرتبط با پروژه های مذکور
 • طراحی سخت افزار، الکترونیک دیجیتال و آنالوگ
 • طراحی و اجرای نرم افزارهای مرتبط با سیستم های هوشمند حمل و نقل عمومی
 • سیستم مکان یابی وسایل نقلیه AVL
 • سیستم های هوشمند اطلاعات سفر RTPIS
 • اجرا، نظارت و پشتیبانی مراکز داده و دیتاسنتر (Data Center)
 • نصب و راه اندازی سیستم های تهویه و هواساز

Company Goals

 • Entering the market for smart public transport systems and electronic payment for suburban transport fare due to the needs in the country arising from the development of interurban transport networks such as buses and especially the subway.
 • Consolidation of shareholders’ intellectual property
 • Establish a centrality in the technical knowledge sector to enhance the usability of the country’s future capacity, including metropolitan electronic ticketing projects in transportation systems such as: bus, subway, monorail and taxi.

Company Resume

Services and projects completed

نخستین پروژه ها

نصب و راه اندازی Air Washer خط ۳ مترو تهران اولین پروژه شرکت الین طرح فناوران هوشمند محسوب می گردد. پروژه نگهداری و تعمیرات سیستم جمع آوری خودکار کرایه (AFC) متروی استان اصفهان و راه اندازی و نصب فن های تهویه خط ۶ مترو تهران در سال ۹۷ به شرکت الین طرح فناوران هوشمند واگذار گردید.

Menu