پروژه ها

پروژه های شرکت الین طرح فناوران هوشمند

شرکت دانش بنیان الین طرح فناوران هوشمند تا به الان با ارگان ها دولتی و شرکت های بزرگ خصوصی همچون متروی تهران، متروی اصفهان، ستاد فرماندهی ارتش، دیوان محاسبات اصفهان، شرکت مپرا، شرکت الکترواپتیک صاایران و … همکاری داشته و پروژه هایی را به اتمام رسانده است.

فهرست