الین طرح فناوران هوشمند

ساب کنترلر AP7003 AEOS Blue door interface

ساب کنترلر AP7003 AEOS Blue door interface

ساب کنترلر Nedap AP7003، یک تجهیز جانبی جهت کنترلر AP7803 (کنترلر نداپ) محسوب می شود و از طریق توپولوژی ۴۸۵ bus با آن ارتباط بر قرار می کند.این محصول بیشترین درجه آزادی را برای اتصال کنترلر‌های AP7803 فراهم می کند که می تواند تا ۳۲ کنترلر را پشتیبانی کند.

خط مشی شرکت هلندی Nedap (Nederlandsche Apparatenfabriek) که در سال ۱۹۲۹ تاسیس شد، طراحی راه حل های متناسب با نیاز مشتریان، بجای ارائه سیستم های از پیش تعریف شده است و به همین دلیل است که بجای تکنولوژی، توسعه محصولات Nedap وابسته به روش ها و راه حل هایی است که این محصولات در آن ها بکار برده می شوند. همین رویکرد متمرکز بر خواسته مشتری این شرکت است که موجب ارائه محصولات برجسته و خدمات منحصر بفرد گردیده. در شرکت Nedap هیچگونه سلسله مراتبی وجود ندارد و هر کارمند می تواند در هر بخش مشارکت کند و همین امر منجربه ایجاد محیطی بسیار خلاقانه و کار آفرینانه شده است.

دستگاه Nedap, ساب کنترلر AP7003, ساب کنترلرNedap, کنترلر AP7803, کنترلر Nedap, کنترلر نداپ

خصوصیات ساب کنترلر AP7003

  • یک تجهیز جانبی برای کنترلر AP7803
  • به حداقل رساندن هزینه های سرمایه گذاری
  • قابلیت پشتیبانی از ۲ ریدر با پروتکل weigand و RS485
  • امکان ارتباط با توپولوژی ۴۸۵ bus

کاربردهای ساب کنترلر AP7003

  • سیستم‌های کنترل تردد
  • سیستم های حضور و غیاب
فهرست