الین طرح فناوران هوشمند

سیستم کنترل تردد دیوان محاسبات اصفهان

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دیوان محاسبات اصفهان

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دیوان محاسبات اصفهان جهت کنترل تردد کارمندان و مراجعین این سازمان که شامل گیت تردد و ریدرهای اثر انگشت و کارتخوان می باشد.

عملیات اجرایی

  • آماده زیرساخت گیت‌های تردد
  • کابل کشی برق و شبکه گیت‌ها
  • نصب و راه اندازی گیت و ریدر‌ها
  • نصب رک تجهیزات شبکه
  • نصب و راه اندازی کامپیوتر و نرم افزار کنترل تردد
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دیوان محاسبات اصفهان
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دیوان محاسبات اصفهان
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دیوان محاسبات اصفهان
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دیوان محاسبات اصفهان
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست