الین طرح فناوران هوشمند

سیستم AFC خط ۲ مترو کرج

تامین، نصب و راه اندازی سیستم AFC خط ۲ مترو کرج

نصب و راه اندازی سیستم جمع آوری خودکار کرایه (سیستم AFC) خط ۲ مترو کرج که شامل گیت‌های تردد، کارتخوان‌‌های دیواری و … می‌باشد.

عملیات اجرایی

  • آماده سازی زیرساخت گیت‌های تردد
  • کابل کشی برق و شبکه گیت و کارتخوان‌های دیواری
  • نصب و راه اندازی گیت‌های تردد
  • نصب و راه اندازی کارتخوان‌های دیواری
  • نصب رک تجهیزات شبکه
  • نصب و راه اندازی تابلو برق سیستم AFC
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 2 مترو کرج
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 2 مترو کرج
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 2 مترو کرج
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 2 مترو کرج
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست
کارشناسان شرکت الین آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شمار 2
در دسترس