الین طرح فناوران هوشمند

سیستم کنترل تردد بندر انزلی

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد بندر انزلی

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد نفر و خودرو که شامل گیت‌های تردد نفر، سیستم پلاک خوان، راهبند‌های خودرویی، راهبند‌های دفنی و امنیتی و سیستم Nedap (کنترلر Nedap) می باشد که تمامی موارد در سه درب ۱، ۲ و ۳ اداره بنادر و دریانوردی انزلی اجرا شده است.

عملیات اجرایی

  • آماده سازی زیر ساخت گیت‌های تردد نفر، گیت‌های امنیتی دفنی، راهبند خودرویی و دوربین های پلاک خوان
  • کابل کشی برق و شبکه گیت های تردد، کنترلرهای Nedap و دوربین‌های پلاک خوان
  • اجرا و راه اندازی تابلو برق کل سیستم
  • نصب و راه اندازی چراغ های راهنمایی
  • نصب و راه اندازی دوربین‌ها و نرم افزار سیستم پلاک خوان
  • نصب و راه اندازی گیت‌های امنیتی دفنی و راهبند بازویی
  • نصب و راه اندازی ریدرهای حضور و غیاب ثبت چهره
  • نصب و راه اندازی پلتفرم AEOS
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد بندر انزلی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد بندر انزلی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد بندر انزلی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد بندر انزلی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد بندر انزلی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد بندر انزلی
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست