الین طرح فناوران هوشمند

تجهیزات سیستم مه پاش خط ۶ مترو تهران

تامین تجهیزات سیستم مه پاش خط ۶ مترو تهران

تامین تجهیزات سیستم مه پاش خط ۶ مترو تهران که شامل الکتروپمپ‌ها، نازل‌های مه پاش استیل، اتصالات مه پاش و … می باشد.

عملیات اجرایی

  • تامین تمامی تجهیزات سیستم مه پاش
  • حمل و جا به جایی تجهیزات سیستم مه پاش
تامین تجهیزات سیستم مه پاش خط ۶ مترو تهران
تامین تجهیزات سیستم مه پاش خط ۶ مترو تهران
تامین تجهیزات سیستم مه پاش خط ۶ مترو تهران
تامین تجهیزات سیستم مه پاش خط ۶ مترو تهران
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست