الین طرح فناوران هوشمند

سیستم کنترل تردد مرکز نظامی

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی که شامل بخش های سیستم کنترل تردد نفر (گیت تردد)، سیستم کنترل تردد خودرو (راهبند بازویی و سیستم پلاک خوان) و سیستم کنترل بازرسی که دستگاه ایکس ری (X-Ray) بدن انسان و دستگاه X-Ray کیف، بسته و چمدان می‌باشد.

عملیات اجرایی

  • آماده سازی زیر ساخت گیت‌های تردد، دستگاه بازرسی X-Ray، راهبند بازویی و دوربین های پلاک خوان
  • کابل کشی برق و شبکه گیت های تردد
  • کابل کشی شبکه دوربین های پلاک خوان
  • اجرا و راه اندازی تابلو برق کل سیستم
  • نصب و راه اندازی کامپیوتر و نرم افزار کنترل تردد نفر و حضور و غیاب
  • نصب و راه اندازی دوربین ها و نرم افزار سیستم پلاک خوان
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست