الین طرح فناوران هوشمند

سیستم کنترل تردد شبکه افق

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد شبکه افق

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد نفر و خودرو شبکه تلویزیونی افق جهت کنترل تردد پرسنل و مراجعین (نفر و خودرو) که شامل گیت‌های تردد، کارتخوان خودرویی، سیستم ثبت چهره راننده و راهبند بازویی می‌باشد.

عملیات اجرایی

  • آماده سازی زیر ساخت گیت، راهبند خودرویی، کارتخوان خودرویی و دوربین چهره راننده
  • کابل کشی شبکه و برق سیستم
  • نصب و راه اندازی گیت تردد
  • نصب و راه اندازی کیوسک کارتخوان خودرویی و دوربین ثبت چهره
  • نصب و راه اندازی راهبند بازویی
  • نصب و راه اندازی کامپیوتر و نرم افزار کنترل تردد
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد شبکه افق
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد شبکه افق
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد شبکه افق
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد شبکه افق
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست