الین طرح فناوران هوشمند

سیستم فوگر

سیستم مه پاش رستورانی

سیستم مه پاش برای رستوران

سیستم مه پاش رستورانی یکی از مهمترین موارد استفاده از سیستم های مه پاش استفاده از آن در رستوران ها است. زمانی که میزهای رستوران پر از مشتری می شوند دمای رستوران بالاتر می رود. با وارد شدن به فصول…
Read More
فهرست