قرائت‌گر RFID

مدیریت هوشمند کتابخانه از طریق RFID

مدیریت هوشمند کتابخانه از طریق RFID

 سیستم مدیریت هوشمند کتابخانه با استفاده از فناوری RFID این سیستم شامل قسمت‌های مختلفی به شرح زیر است: تگ دار کردن اقلام کتابخانه‌ای (Tagging) چسباندن تگ به کتاب‌ها اعم از جدید یا کتاب‌هایی که قبلاً بر چسب بارکد داشته‌اند روشی بسیار سهل…
Read More

تگ‌های غیر فعال RFID و اینترنت اشیا (IoT)

با توجه به هوشمند شدن اشیاء، اینترنت اشیا یا همان  (IoT)  به یکی از موضوعات به روز تبدیل شده و قابلیت ارتباط بین اشیاء را با یکدیگر فراهم می‌کند. نکته مهم در مدیریت اشیاء، قابلیت ارتباط آن‌ها با یکدیگر با…
Read More
الین طرح فناوران هوشمند
فهرست