کارکرد ایرواشر

مزایای و معایب دستگاه ایرواشر

مزایای و معایب دستگاه ایرواشر

نحوه کارکرد ایرواشر هوای گرم تابستان توسط فن ایرواشر به داخل دستگاه مکیده می شود. ایرواشرها با استفاده از پمپ آب قوی و نازل های خود هوا را شستشو داده و خنک می نمایند، ذرات گرد و غبار و آلودگی…
Read More
الین طرح فناوران هوشمند
فهرست