الین طرح فناوران هوشمند

منشور اخلاقی شرکت

با توکل بر خدای احد و واحد، آرمان ما پدید آوردن شرکتی است که ضمن حفظ کرامت انسان ها و رعایت کامل اصول و موازین اخلاقی و شرعی، در بازار فناوری اطلاعات رقابت فعال نموده و به چشم اندازها، اهداف و ماموریت های شرکت دست یابیم. برای این منظور خود را مجری و پایند به اصول منشور اخلاقی زیر می دانیم:

منشور اخلاقی

  • خداوند را در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار خود می دانیم.
  • خوش روئی، رعایت کامل ادب، احترام، عدل و انصاف در گفتار، کردار و پندار را بر خود فرض می شماریم .
  • صداقت، صراحت و صمیمیت از اصول غیر قابل اجتناب در محیط کار ما است .
  • نظم، آراستگی، وفاداری، امانتداری، راز داری، مسئولیت پذیری و دقت در بهره گیری از اموال و منافع شرکت را لازمه ادامه فعالیت خود می پنداریم .
  • رشد و توسعه پایدار شرکت را تقویت خودباوری، نوآوری، خلاقیت و فراگیری دانش های نوین روز می دانیم .
  • زمان گوهر گرانبهاست، برای وقت خود و مراجعان ارزش قائل بوده و از تاخیر در امور پرهیز می نمائیم .
  • در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام می دهیم .
  • ما فعالیت در این عرصه را برای خلق تفاوت ها شروع کرده ایم.
  • کارآفرینی را از مسئولیت های اجتماعی شرکت و سودآوری و رقابت پذیری را شرط بقای شرکت در عرصه فناوری اطلاعات می پنداریم .
الین طرح فناوران هوشمند
کارشناسان شرکت الین آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شمار 2
در دسترس