اسکرول ماوس

الین طرح فناوران هوشمند

سیستم های جمع آوری خودکار کرایه (AFC) اسکرول ماوس سیستم های کنترل تردد (Access Control) اسکرول ماوس مراکز داده و دیتاسنتر (Data Center) اسکرول ماوس هواساز و سیستم های تهویه (HVAC) اسکرول ماوس

حوزه های فعالیت

سیستم های کنترل تردد و AFC

 • ارائه راهکارهای جامع در زمینه سیستم های بلیت الکترونیک (AFC)
 • ارائه راهکارهای جامع در زمینه سیستم کنترل تردد (Access Control)
 • تامین گیت و کارتخوان RFID با نیازمندی های تعریف شده و خاص
 • طراحی و اجرای نرم افزارهای مرتبط با سیستم های هوشمند حمل و نقل عمومی
 • تامین قطعات یدکی و تجهیزات اتوماسیون صنعتی و تجهیزات AFC
 • طراحی، مهندسی و مجری سامانه های مبتنی بر تکنولوژی RFID
 • تامین انواع کارت و تگ های هوشمند تماسی و غیر تماسی (کارت RFID)
 • مشاوره و طراحی سیستم ها هوشمند انبارداری و مدیریت اموال (VMS)

سیستم های تهویه مطبوع و هواساز

 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های تهویه و هواساز (Air Handler)
 • ارائه راهکارهای جامع در زمینه سیستم های تهویه مطبوع (Air Condition)
 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های مه پاش (Fog Hunmidifier)
 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های ایر واشر (Air Washer)
 • تامین قطعات یدکی و تجهیزات انواع سیستم های تهویه و هواساز
 • طراحی و اجرای سیستم های VRF و VRV
 • تامین و نصب انواع فن های محوری، سانتریفیوژ و جت فن
 • تامین و نصب انواع صداگیر صنعتی (Industrrial Silencer)

آخرین پروژه ها

برخی از مشتریان و همکاران تجاری

فهرست