الین طرح فناوران هوشمند

استخدام

استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس جهت انجام پروژه‌های نرم افزاری شرکت الین طرح فناوران هوشمند

استخدام کارشناس کنترل پروژه

استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت انجام کنترل پروژه های شرکت الین طرح فناوران هوشمند

استخدام مسئول دفتر

استخدام مسئول دفتر جهت مدیریت و کنترل امور دفتری در دفتر مرکزی شرکت الین طرح فناوران هوشمند

استخدام کارشناس حسابداری

استخدام کارشناس حسابداری جهت بخش مالی و حسابداری شرکت الین طرح فناوران هوشمند

استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش جهت بخش فروش شرکت الین طرح فناوران هوشمند

کارشناسان شرکت الین آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شمار 2
در دسترس