الین طرح فناوران هوشمند

سیستم AFC خط ۶ متروی تهران

نصب و راه اندازی سیستم AFC خط ۶ متروی تهران

اجرا، نصب و راه اندازی گیت های ورودی و خروجی ،کارتخوان‌های دیواری، سیستم شبکه و برق سیستم جمع آوری خودکار کرایه (سیستم AFC) خط ۶ متروی تهران در جهت نظارت و کنترل ورود و خروج مسافران خط ۶ مترو تهران

عملیات اجرایی

  • آماده سازی زیر ساخت گیت‌های ورودی و خروجی
  • آماده سازی زیر ساخت سیستم شبکه کامپیوتری
  • جا به جایی گیت‌ها
  • کابل کشی برق سیستم قطع اظطراری (Emergency Stop Button)، تابلو برق و گیت‌های ورودی و خروجی
  • کابل کشی شبکه گیت‌ها و سیستم کامپیوتر SCU
  • اجرا و نصب رک و تجهیزات داخل رک شبکه
  • اجرا و نصب تابلو برق سیستم AFC
  • راه اندازی و تست سیستم AFC
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 6 متروی تهران
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 6 متروی تهران
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 6 متروی تهران
نصب و راه اندازی سیستم AFC خط 6 متروی تهران
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست