الین طرح فناوران هوشمند

کارتخوان گیت های متروی شیراز

طراحی و تولید کارتخوان گیت های متروی شیراز

طراحی و تولید کارتخوان گیت‌های (سیستم AFC) متروی شیراز که این کارتخوان اولین محصول دانش بنیان شرکت الین طرح فناوران هوشمند می‌باشد و کاملا بومی و ساخت کارشناسان فنی این شرکت می‌باشد.

عملیات اجرایی

  • طراحی و نهایی سازی مدار بردهای الکترونیکی کارتخوان
  • طراحی و نهایی سازی سینی کارتخوان
  • ساخت و انجام تست‌های بردهای الکترونیکی
  • ساخت سینی کارتخوان
  • مونتاژ و تست نهایی کارتخوان
طراحی و تولید کارتخوان گیت های متروی شیراز
طراحی و تولید کارتخوان گیت های متروی شیراز
طراحی و تولید کارتخوان گیت های متروی شیراز
طراحی و تولید کارتخوان گیت های متروی شیراز
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست