الین طرح فناوران هوشمند

سیستم AFC متروی اصفهان

نگهداری و تعمیرات سیستم AFC متروی اصفهان

نگهداری و تعمیرات سیستم AFC و UPS‌های مترو اصفهان در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که شامل تعمیرات و نگداری کلیه تجهیزات سیستم جمع آوری خودکار کرایه می باشد.

عملیات اجرایی

  • نگهداری و تعمیرات گیت‌های تردد مترو
  • نگهداری و تعمیرات کارتخوان‌های گیت مترو
  • نگهداری و تعمیرات کارتخوان‌های دیواری مترو (دستگاه‌ FCM)
  • نگهداری و تعمیرات کامپیوتر و نرم افزار SCU (نرم افزار کنترل گیت مترو)
  • نگهداری و تعمیرات UPS و باطری های ایستگاه‌های مترو
  • نگهداری و تعمیرات دستگاه‌های ENQ مترو
نگهداری و تعمیرات سیستم AFC متروی اصفهان
نگهداری و تعمیرات سیستم AFC متروی اصفهان
نگهداری و تعمیرات سیستم AFC متروی اصفهان
نگهداری و تعمیرات سیستم AFC متروی اصفهان
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست
کارشناسان شرکت الین آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شمار 2
در دسترس